“Jediní lidé, kteří nakonec neuspějí,
jsou ti, kteří se o nic nepokusí.”

David Viscott

Gender v Meziboří

V malých obcích jakými jsou Meziboří nebo Lom a jim podobné, mohou být genderová opatření adresnější než ve velkých městských aglomeracích. Nejtěžší však bývá najít správný vstup do celkové problematiky, nastavit efektivní sběr údajů a formu zpracovávání genderově segregovaných statistik, které nejlépe vypovídají o místní problematice a umožňují zacílit opatření tam, kde je jejich nejvíce zapotřebí. V souladu se všeobecně uznávanými příklady dobré praxe by měl každý úřad začlenit principy rovnosti do své práce ve dvou základních směrech – jednak dovnitř vlastního úřadu, tedy směrem k zaměstnancům i zaměstnankyním a dále ve vztahu k obyvatelstvu, které na území obce celku žije.

Výkladní skříní bývá plán rozvoje a právě zde lze nejčastěji zjistit, jak obec rovné příležitosti zohledňuje ve střednědobém či dlouhodobém časovém horizontu. Je potřeba si uvědomit, že se řada efektů projevuje se značným zpožděním, ale za to mají dlouhodobě stabilní charakter, z něhož mohou těžit všechny vrstvy místních obyvatel.

Bývá obvyklé, že řada z nástrojů genderové politiky i obecných částí rovných příležitostí je součástí každodenní praxe při správě obce. Pro dosažení hmatatelných přínosů však není možné přistupovat k jednotlivým opatřením separátně, ale je nutné využívat jejich přirozené synergie. I proto je účelné sledovat kapacitu sociálních služeb a její přiměřenost pro všechny skupiny obyvatel, odhalovat diskriminační potenciál, podporovat volnočasové aktivity dětí, rozvíjet flexibilitu pracovních úvazků či provádět analýzu rovných příležitostí s přiměřenou genderovou citlivostí a při využití osvědčených nástrojů genderového marketingu.

Toto nelze provádět bez dobré vůle a přesvědčení o prospěšnosti a smysluplnosti takového počínání. Praxe však ukazuje, že pouze chtít nestačí a je nezbytně nutné se seznámit s problematikou rovných příležitostí žen a mužů, jak na úrovni institucionální, tak na úrovni legislativní, teoretické a zejména i v oblasti praktického uplatnění genderových principů v podmínkách konkrétní obce.

Pokud budou genderová opatření zaváděna přiměřeně a cíleně, na základě předchozí analýzy reálných potřeb, potom zcela jistě přispějí ke zvýšení sebevědomí, získání elánu, poskytnutí základní orientace a informací o možnostech, jak zvýšit kvalitu života žen i mužů a to i přes to, že obě skupiny mají jiné způsoby komunikace, myšlení, vnímání potřeb druhých, jiné starosti i přání. V běžném životě se po dlouhá tisíciletí ženy s muži dobře doplňují, a proto není důvod, aby to u nás nefungovalo.

Jedním z projektů řešícím generovou problematiku v našem regionu je projekt Příležitost  CZ.1.04/3.4/76.00204, který realizuje Litvínovská vzdělávací společnost s.r.o.

Tento projekt je spolufinancován z prostředků EU prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

VyhledatMapa stránekVytiskni tuto stránkuSdílet tuto stránku › slaďování pracovního a rodinného života pro ženy na trhu práce

© 2018 Insion

Mgr. Radka Fantová

Smetanova 483
436 01 Litvínov

723 664 546

fantova@lvs-litvinov.cz