“Jediní lidé, kteří nakonec neuspějí,
jsou ti, kteří se o nic nepokusí.”

David Viscott

Jak šířit dobrou praxi v našem regionu

Ve vyspělých zemích se začíná v posledních letech stávat samozřejmostí, že firmy zavádějí tak zvanou politiku rovných příležitostí (“equal opportunities policy”). V České republice to ale zatím vůbec samozřejmostí není, i když už se začínají objevovat “první vlaštovky”, které mohou sloužit jako vzor pro další zaměstnavatele.


Z firemní politiky rovných příležitostí mívají prospěch především ženy – právě ony jsou totiž často znevýhodněny, ať už kvůli nepodloženým genderovým stereotypům či z důvodu skutečného plnění “klasické ženské role” – péči o děti či třeba nemohoucí rodiče. Fakt, že ženy nesou větší díl péče o členy rodiny, ale neznamená, že jsou horšími zaměstnankyněmi než ostatní. Chytrý zaměstnavatel ví, že politika rovných příležitostí a tudíž využívání potenciálu žen se rozhodně vyplatí.


A jaká konkrétní opatření se za “politikou rovných příležitostí” mohou skrývat? Inspirací mohou být například firmy, které v letošním roce zvítězily v soutěži FIRMA ROKU: Rovné příležitosti 2012, kterou již od roku 2004 každoročně vyhlašuje obecně prospěšná společnost Gender Studies.


V letošním roce se na prvním místě umístila akciová společnost T-mobile Czech Republic. Důvodem je, že tato firma podporuje flexibilní pracovní uspořádání, nabízí propracovaný program managementu mateřské a rodičovské dovolené a v oblasti rovných příležitostí žen a mužů pracuje koncepčně a strategicky. Zároveň se ve firmě zvýšil počet žen v řídících pozicích.


Druhé místo získala akciová společnost GE Money Bank. Tato společnost zavedla dlouhodobý program pro své klientky – podnikatelky a začínající podnikatelky. Kromě toho umožňuje svým zaměstnancům a zaměstnankyním na mateřské/rodičovské dovolené zůstat v kontaktu s firmou a uchovat si jejich profesní schopnosti a tím i lépe dosáhnout rovnováhy mezi pracovním a osobním životem – nabízí například zaměstnancům/kyním flexibilní pracovní plán nebo jednorázové pracovní příležitosti v případě, že jejich vedoucí nebo útvary potřebují pomoc. Firma také vyzývá zaměstnance-otce, aby se podíleli na péči o děti a čerství tatínkové navíc dostávají pět dní dovolené, které si mohou vybrat kdykoliv během prvních dvou měsíců po narození dítěte. V bance je také vysoký podíl žen napříč celou firmou, tedy i ve vyšším managementu. Tato opatření jsou výsledkem pravidelné a systematické práce zaměstnavatele. Na většinu z těchto opatření nebylo třeba vyčlenit zvláštní rozpočet, ten byl potřeba pouze na školení v oblasti rovných příležitostí.

Na třetím místě se umístila a. s. Průmstav. Jedná se o firmu působící ve stavebnictví, kde je dosažení genderové rovnováhy skutečně obtížné. Porota nicméně ocenila systematický přístup k problematice rovných příležitostí a program, který Průmstav na základě průzkumu mezi zaměstnanci a zaměstnankyněmi implementoval pro ty, kteří jsou na mateřské a rodičovské dovolené.

V kategorii Malé a střední firmy vybrala porota Mamacoffee, s.r.o. Ve firmě funguje genderová rovnováha, firma aktivně podporuje diverzitu při přijímání nových zaměstnanců/-kyň. Ve své přihlášce do soutěže uvedli: "Jsme si vědomi, že ženy jsou často diskriminovány na základě předpokládaného mateřství - snažíme se jim proto obzvlášť vycházet vstříc."

Další příklady dobré praxe lze nalézt na stránkách mezinárodního projektu Gender-competence.eu. Kromě potíží se slaďováním rodinného a pracovního života jsou take problémem rozdíly ve mzdách žen a mužů, tedy diskriminace v odměňování. Jedna z mála firem, která vyznává průhlednou politiku odměňování, je Provident Financial. Pro každého zaměstnance platí standardní pravidla odměňování. Odměna závisí na náplni práce, se schopnostmi, které jsou pro danou pozici potřeba a pohlaví zaměstnance v odměňování nehraje žádnou roli. Program míří na každého zaměstnance a každou zaměstnankyni firmy a každý z něj také může mít prospěch. Rovné odměňování je ošetřeno ve vnitřních pravidlech firmy. Na program nebyl vyčleněn žádný rozpočet; všechny spojené aktivity jsou financovány z běžného rozpočtu na zaměstnance. Rovné odměňování je ošetřeno ve vnitřních pravidlech firmy. Ta berou ohled na jednotlivé složky platu, příslušná pravidla vztahující se k odměňování, bonusy a výhody pro zaměstnance/kyně a manažery/ky a odměnu za práci přes čas. Každá pracovní pozice definována pomocí několika kritérií, např. na základě náplně práce, požadovaných odborných znalostí, potřebných zkušeností, vykonávaných funkcí, počtu podřízených, atd. Při ohodnocování zaměstnance se přihlíží k těmto, ale i k vnitřním kritériím firmy, které kladou důraz jak na výkon v práci, tak na chování nebo přístup zaměstnance.

Jak je z výše uvedených příkladů zřejmé, řadu příkladů dobré praxe lze najít už I v České republice. Těšíme se, že se začnou objevovat čím dál vice také v našem regionu – ačkoli kromě GE Money Bank mají u nás pobočky take například Česká spořitelna, Komerční banka či ČSOB, které také již několik let politiku rovných příležitostí koncepčně rozvíjejí.


Mgr. Michaela Marksová Tominová, expertka na problematiku rovných příležitostí

VyhledatMapa stránekVytiskni tuto stránkuSdílet tuto stránku › slaďování pracovního a rodinného života pro ženy na trhu práce

© 2018 Insion

Mgr. Radka Fantová

Smetanova 483
436 01 Litvínov

723 664 546

fantova@lvs-litvinov.cz