“Jediní lidé, kteří nakonec neuspějí,
jsou ti, kteří se o nic nepokusí.”

David Viscott

Proč je nutné podporovat ženy na trhu práce


Projekty zaměřené na zaměstnávání žen by Evropská unie nepodporovala, kdyby proto neexistoval velmi pádný důvod. Ten důvod se jmenuje „diskriminace žen na trhu práce“.

Diskriminace je situace, kdy se s nějakou osobou zachází hůře než s jinou či kdy má tato osoba ve srovnání s ostatními horší podmínky, například proto, že je žena, nebo že jí je více než 50 let či patří k nějaké etnické menšině. Tento projekt je zaměřen na ženy, a tak se v rámci jeho osvětových aktivit budeme zabývat především diskriminací žen.

Ženám bylo celá staletí oficiálně odpíráno, aby měly obojí – rodinu i „kariéru“. Ženy z jen trochu „lepší společnosti“, které provozovaly vlastní živnost nebo později byly vzdělané a chtěly se věnovat práci ve svém oboru, zůstaly většinou neprovdané, případně byly vdovy. Ty, které měly děti a zároveň pracovaly, patřily k těm nejchudším. Právo mít rodinu a zároveň se realizovat v zaměstnání si ženy musely vybojovat stejně jako vysokoškolské vzdělání či právo volit.

Ačkoli dnes už jsou v naší zemi ženy před zákonem zcela rovné mužům, přesto nerovné postavení v některých oblastech přetrvává, a právě trh práce je jednou z nich. Ženy jsou při hledání zaměstnání znevýhodněny především tím, že o nich zaměstnavatelé mají stereotypní představy, tedy určité předsudky. Tyto předsudky jsou spjaty s jejich “ženskou rolí”. Zaměstnavatelé ženám automaticky přiřazuji takzvaně “typicky ženské vlastnosti” - například že ženám stačí hůře placené zaměstnání, protože mají doma nějakého živitele, že se nemohou práci věnovat tolik jako muži, protože na nich leží péče o děti a domácnost.... Předsudků je celá řada a jejich následky jsou velmi dobře měřitelné: podle údajů Českého statistického úřadu je u žen vyšší nezaměstnanost než u mužů (přičemž největší rozdíly mezi oběma pohlavími jsou ve věkové kategorii 25-40 let, kdy ženy mívají malé děti), a také mzdy žen jsou nižší o přibližně 27%.

Projekt “Příležitost” dává šanci ženám i zaměstnavatelům v Litvínově a Meziboří tyto stereotypy společně překonat. Zároveň je možností působit osvětově v této oblasti v celém regionu. Zlepšit situaci žen na trhnu práce je prospěšné ženám i mužům – společnost, která nevyužívá ženy, nevyužívá svůj potenciál.

p. Michaela Marksová – expertka na problematiku rovných příležitostí

VyhledatMapa stránekVytiskni tuto stránkuSdílet tuto stránku › slaďování pracovního a rodinného života pro ženy na trhu práce

© 2018 Insion

Mgr. Radka Fantová

Smetanova 483
436 01 Litvínov

723 664 546

fantova@lvs-litvinov.cz