“Jediní lidé, kteří nakonec neuspějí,
jsou ti, kteří se o nic nepokusí.”

David Viscott

O nás

Litvínovská vzdělávací společnost s.r.o.

LVS s.r.o. zahájila svou činnost v únoru roku 2010.

lvs-litvinov.cz
 

Aktuálně realizuje projekty:

Mikroregiony Mostecka: Budoucnost patří kvalifikovaným
registrační číslo: CZ.1.04/2.1.00/13.00078 (1.12.2010 - 28.3.2013)


IMPULS - na cestě do práce
registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/63.00171 (1.6.2011 - 31.5.2013)
 

PŘÍLEŽITOST - slaďování pracovního a rodinného života pro ženy na trhu práce v lokalitě Litvínov a Meziboří
registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/76.00204 (1.4.2012 - 31.3.2014)
 

PRÁCE NEBOLÍ aneb krok za krokem k úspěšnému zaměstnání
registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/63.00171


Partneři projektu:

Libuše o.s.

již několik let se cíleně věnuje práci s rodinami, působí v lokalitách města Meziboří a v Litvínově,proto jeho role spočívá v informačních aktivitách směrem k cílovým skupinám a neziskovému sektoru.

www.libuse.net

Město Meziboří

v rámci místního partnerství a tematické sítě reprezentuje místní samosprávu, speciální zapojení partnera se týká především Ubytovny č.p. 107 pro matky s dětmi

www.mezibori.cz

Okresní hospodářská komora

vzhledem k tomu, že členem OHK Most je téměř každý významný zaměstnavatel okresu, zodpovídá za zavádění flexibilních forem organizace práce a mzdové příspěvky projektu

www.ohk-most.cz

Úřad práce České republiky

zastupuje státní správu, je hlavním spolupracovníkem při oslovování cílové skupiny a v rámci svých možností informuje o projektu zaměstnavatele, s nimiž přichází v rámci své činnosti do styku. Zároveň plní dohled nad vzdělávacími aktivitami.

portal.mpsv.cz


Proč jsme se rozhodli projekt realizovat:

Realizovaný projekt má v místě svého dopadu své opodstatnění, protože na Litvínovsku a Meziboří dosud nebyla nikdy řešena tématika zaměstnávání žen jako samostatné téma. Dále jsou důležitým tématem projektu částečné pracovní úvazky, které projekt chce systematicky propagovat.

"Ekonomická aktivita rodičů v ČR je závislá na věku nejmladšího dítěte. Do 3 let nejmladšího dítěte převládá tradiční model, téměř v 80 % rodin pracuje otec a matka je doma. U rodin s dítětem ve věku 3-5 let se situace mění, v 55% pracují oba rodiče, 40 % rodin pokračuje v předešlém modelu - otec pracuje, matka je doma s dětmi. U rodin s dětmi 6-14 let pracují oba rodiče již ve více než 80 % případů, pouze v 10 % jsou matky v domácnosti. Slaďování rodinného a pracovního života, zejména u rodin s dětmi do 6 let věku, je závislé na možnosti volby výše úvazku a flexibilních formách práce. V ČR využívalo v roce 2010 částečných úvazků 6,6 % osob, za posledních 10 let nedošlo k významnému zvýšení počtu částečných nebo jiných alternativních úvazků."

(Zdroj: http://zpravodaj.feminismus.cz/clanek.shtml?x=2290697&als[nm]=2290769)

Realizátor projektu a jeho partneři chtějí tuto skutečnost v dané lokalitě alespoň částečně změnit.


Našimi uživateli jsou:

  • Zaměstnavatelé – bez rozdílů právní formy (cca dvacet subjektů)
  • Územní samosprávné celky a úřady samosprávních celků, jejich orgány a jimi zřízené nebo založené organizace a jejich zaměstnanci
  • Ženy vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého členy rodiny na trh práce
  • Dlouhodobě nezaměstnané ženy (více než 6 měsíců evidence)
  • Ženy začínající podnikání a vykonávající samostatnou výdělečnou činnost

VyhledatMapa stránekVytiskni tuto stránkuSdílet tuto stránku › slaďování pracovního a rodinného života pro ženy na trhu práce

© 2018 Insion

Mgr. Radka Fantová

Smetanova 483
436 01 Litvínov

723 664 546

fantova@lvs-litvinov.cz