“Jediní lidé, kteří nakonec neuspějí,
jsou ti, kteří se o nic nepokusí.”

David Viscott

O projektu

Projekt „Příležitost“ je jedinečný projekt zaměřený na podporu rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života v regionu měst Litvínova a Meziboří.

Hlavní cíle projektu

Projekt Příležitost přináší novou příležitost pro 70 žen z Litvínova a Meziboří (vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce či dlouhodobě nezaměstnané ženy), které se rozhodly svou situaci řešit.
Hlavním cílem je podpořit jejich motivaci a úsilí vrátit se zpět na pracovní trh, ať již jako osoby samostatně výdělečně činné či získat udržitelné zaměstnání.

Cílové skupiny :

Zaměstnavatelé – bez rozdílů právní formy (cca dvacet subjektů a 4 motivační semináře pro regionální zaměstnavatele)
Územní samosprávné celky a úřady samosprávních celků, jejich orgány a jimi zřízené nebo založené organizace a jejich zaměstnanci
Ženy vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého členy rodiny na trh práce
Dlouhodobě nezaměstnané ženy (více než 6 měsíců evidence)
Ženy začínající podnikání a vykonávající samostatnou výdělečnou činnost


Doba realizace

Zahájení projektu: 1.4.2012
Ukončení projektu: 31.3.2014


Hlavní použité nástroje

přímá komunikace se zaměstnavateli (12 odborných seminářů formou panelových diskusí)
práce s cílovou skupinou (poradenské a advokační kluby pro ženy)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky.

VyhledatMapa stránekVytiskni tuto stránkuSdílet tuto stránku › slaďování pracovního a rodinného života pro ženy na trhu práce

© 2018 Insion

Mgr. Radka Fantová

Smetanova 483
436 01 Litvínov

723 664 546

fantova@lvs-litvinov.cz