“Jediní lidé, kteří nakonec neuspějí,
jsou ti, kteří se o nic nepokusí.”

David Viscott

PROVIDENT FINANCIAL: příklad dobré praxe

Evropský projekt “Gender Competence” (http://gender-competence.eu) shromažďuje příklady dobré praxe ve frimách a organizacích několika evropských zemí, řada z nich je i z ČR.

V databázi je také firma, kterou z našeho regionu známe: Provident Financial, která vyznává transparentní politiku odměňování.

Jak známo, rozdíl v příjmech mužů a žen je v naší zemi jeden z nejvyšších v EU a ve věkové skupině 35-44 let, kde činí 28%, dokonce úplně nejvyšší (jedná se o věkovou skupinu, která je na trhu práce nejvíce “trestána” za mateřství). Jakákoli opatření, která tento rozdíl odstraňují, jsou tedy vice než na místě.

Ženy ve firmě jsou zastoupeny ze 37% mezi zaměstnanci na nižších manažerských pozicích, ze 27% ve středním managementu a ze 40% v nejvyšším managementu. Na základě statistických dat o poměru mezi počtem žen a mužů ve vedoucích pozicích se společnost rozhodla, že je třeba zajistit, aby se ženám i mužům dostalo stejného zacházení, nejen při odměňování, ale i v jiných případech. Je to proto, že společnost se snaží být vnímána jako kvalitní zaměstnavatel.

Rovné odměňování je ošetřeno ve vnitřních pravidlech firmy. Ta berou ohled na jednotlivé složky platu, příslušná pravidla vztahující se k odměňování, bonusy a výhody pro zaměstnance/kyně a manažery/ky a odměnu za práci přes čas.

O pravidlech programu společnost Provident Financial diskutovala se zaměstnanci u kulatého stolu, věnovala mu celé jedno číslo firemního časopisu.

V současné době proces odměňování i systém bonusů závisí na zastávané pozici a nikoli na pohlaví zaměstnance, proto ve firmě prakticky neexistuje rozdíl mezi odměňováním žen a mužů. Tento přístup má také pozitivní dopad na firemní kulturu - zaměstnanci oceňují, že spojuje myšlenku hodnot a hmotné praxe.

Připojí se i další zaměstnavatelé?


p. Michaela Marksová – expertka na problematiku rovných příležitostí

VyhledatMapa stránekVytiskni tuto stránkuSdílet tuto stránku › slaďování pracovního a rodinného života pro ženy na trhu práce

© 2018 Insion

Mgr. Radka Fantová

Smetanova 483
436 01 Litvínov

723 664 546

fantova@lvs-litvinov.cz